088 - 0110390
Waar we trots op zijn

Projecten

Toegankelijk evenement

Opstelplaats 450 tons hijskraam

Tijdelijke weg zwaar bouwverkeer

Nieuwbouw hoogspanning

Update: Platform zoutwinning

Overbrugging open fundering bouwplaats

Vuurtoreneiland toegankelijk zwaar verkeer

Tijdelijke weg De Kuip

Toegankelijk evenement

Plateau verdeelstation hoogspanning

Bypass fietspad Capelle a/d IJssel

Afdekking kabelsleuven stadcentrum

Tijdelijke toegangsweg camping

Toegangsweg festival

Plateau kraanopstelplaats

Tijdelijke verharding evenement

Tijdelijke weg festival

Werkzaamheden gasnet

Podium op het water festival

Plateau's en tijdelijke wegen ondergrondse infra

Tijdelijk fietspad

Tijdelijk voetpad energie centrale

Omleiding fietspad Zutphen

Toegangsweg bevoorrading evenement

Rijplaten houden bouwkeet droog

Werkterrein MasterMilo toegankelijk maken

Solide basis voor krattenbrug

Platform volledig elektrische bouwplaats

Tijdelijke toegangsweg (zwaar)verkeer

Platform werkzaamheden schema Gasunie

Tijdelijke nooduitgang tunnel

Tijdelijke weg stadscentrum

Inpandig platform

Veilig platform evenement

STABIEL PLATFORM

Rijplaten als onderdeel van obstakelrun

Bouw zonnepark

Toegankelijk maken zonnepark

Tijdelijk fietspad

Bouw parkeergarage

Toegankelijk maken slibdepot

Doorsteek bij wegafzetting

Kraanopstelplaats stadscentrum

Herinrichting Kruispunt

Windpark Wieringermeer

Drijvend terras

Aanleg gasleidingen

Windpark Neeltje Jans

Boorplatform Zoutwinning

Parkeren op water

Bouwplaats Utrecht centrum

Vervangen tijdelijke weg